Main Menu

Newspaper

=======================
આપના ન્યુઝ પેપર ની વેબસાઈટ બનાવો એકદમ સરળતાથી
=======================

એકદમ સરળ એડમીન પેનલ અને દસ મિનિટ માં ન્યુઝ પેપર બનાવો ઓનલાઇન ન્યુઝ પેપર અને મોબાઈલ એપ પણ સાથે અપડેટ થી શકશે

સિલ્વર પેકેઝ :
વેબસાઈટ ડુમેન + 1 જીબી સ્પેસ = 2500/=

ગોલ્ડ પેકેઝ :
વેબસાઈટ ડુમેન + 2 જીબી સ્પેસ + ફુલ થીમ = 5000/=

પ્લેટિનિયમ પેકેઝ :
વેબસાઈટ ડુમેન + 3 જીબી સ્પેસ + ફુલ થીમ + એન્ડ્રોઇડ એપ = 10000/=

view live website :

Home


http://amreliexpress.com
http://avadhtimes.net
http://challengerdaily.com
http://mahatirthpalitana.com
http://policepothi.com
http://sajagkutch.com
http://suprabhatsaurashtra.com
http://liliyatimes.com
http://aagmandaily.com
http://divyaprakashdaily.com

home